Praktijk voor Natuurgeneeskunde van Ineke Bruin

Mail:   info@inekebruin.nl

 

graphic

Praktijk voor Natuurgeneeskunde

 

De praktijk is tot begin februari in verband met een verhuizing gesloten.

 

Het nieuwe adres: Hofstedenlaan 76, 9201 RZ, Roden

 

De Praktijk voor Natuurgeneeskunde is bij de VIV (Vereniging Integrale Vitalitietskunde) als A- therapeut geregistreerd onder nr: 1907021A
Daarmee is een AGB registratie verkregen met als AGB-code: 90-037616.

 

Vanaf april 2011 is de praktijk gecertificeerd door de SRBAG (Stichting Registratie Beroepsbeoefenaren Aanvullende Gezondheidszorg),

  Registertherapeut Aanvullende Gezondheidszorg RTAG® onder registratie nr: 314252

Door deze erkenning neemt het aantal vergoedende zorgverzekeraars enorm toe! Uiteraard ligt de vergoeding en de hoogte van de vergoeding aan de afgesloten polis van de cliënt.  Veelal is een aanvullende verzekering voldoende. De precieze voorwaarden voor vergoeding van de zorgverzekeraars kunt u bij uw verzekering opvragen.

Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel nr: 01144333