Matrixmethode voor Leer- en Gedragsproblemen (Dyslexie & Dyscalculie)
De methode voor het coachen van kinderen en volwassenen met dyslexie, dyscalculie en leerproblemen.
Er lijkt steeds meer sprake te zijn van allerlei leer- en gedragsproblemen. Er zijn heel wat kinderen die zich daarbij erg ongelukkig voelen. Bij kinderen met leerproblemen werkt het proces van informatieverwerking niet optimaal. De matrixmethode gaat ervan uit dat het antwoord in de mens zelf te vinden is. Aan de hand van gerichte vragen wordt de manier waarop de interne leerstrategie plaatsvindt achterhaald en worden nieuwe strategieën ontwikkeld die ervoor zorgt dat leren weer leuk wordt.
De Matrixmethode *)
Veel kinderen worden zwaar onderschat wat betreft hun cognitieve mogelijkheden. Er zijn heel wat kinderen die zich erg ongelukkig voelen. Kinderen worden getest, ondergaan allerlei therapieën, krijgen medicijnen en verbeteringen worden tot nu toe slechts langzaam merkbaar.
Met de komst van de Matrixmethode is al heel wat leed van jong en ook van ‘oud’ verzacht. Uitgangspunt bij de Matrixmethode is de interne strategie, die men heeft ontwikkeld om nieuwe informatie tot zich te nemen.
De Matrixmethode gaat terug naar de basis waar de problemen zijn ontstaan. Ieder mens heeft zijn eigen manier om informatie te ontvangen, verwerken en op te slaan. Wanneer dit proces op een goede manier verloopt, is het mogelijk de opgeslagen informatie op elk gewenst moment op te roepen en te gebruiken (interne strategie). Bij kinderen met leerproblemen werkt het proces van informatieverwerking niet optimaal. Zij missen een stevig fundament om hun kennis op te bouwen. Om toch te kunnen functioneren op school, leren zij zichzelf zogenaamde ‘ezelsbruggetjes’ aan.  Na verloop van tijd zit hun hoofd,  vaak, zonder dat zij zich hiervan bewust zijn, zo vol met ezelsbruggetjes, dat zij het gevoel hebben dat er niets meer bij kan. Wanneer de tot nu toe gehanteerde strategie niet goed werkt, is het zaak een nieuwe strategie te vinden die wel werkt.
Ook volwassenen, die als kind al last hadden van leerproblemen, kampen met dit probleem. Zij hebben een manier gevonden om hiermee om te gaan, maar moeten alle zeilen bijzetten om goed te kunnen functioneren in het dagelijks leven. Wanneer zij promotie maken, of in een situatie terechtkomen waarin er meer van hen wordt gevraagd, kunnen zij in de problemen komen. Wanneer deze situatie te lang voortduurt, kan er b.v. een burn-out ontstaan.
De Matrixmethode gaat ervan uit dat het antwoord te vinden is in de mens zelf. Dit geldt zowel voor volwassenen als kinderen. Aan de hand van gerichte vragen wordt de interne strategie achterhaald. Door het kind of de volwassene te volgen en door aan te sluiten bij de belevingswereld, krijgt zij / hij inzicht in de manier waarop het interne leerproces plaatsvindt. Vervolgens wordt samen met de therapeut een nieuwe interne strategie ontwikkeld die ervoor zorgt dat de informatie altijd beschikbaar is. Bij prikkeling op de juiste wijze, blijkt men in staat een eigen, unieke manier van informatieverwerking te vinden, die aansluit bij de specifieke behoeften. Nu is men beter in staat nieuwe informatie op te nemen en wordt leren weer leuk.
Toepassing van de Matrixmethode geeft tot nu toe verbluffende resultaten. Een aantal voorbeelden:
Aanzienlijke verbetering schoolprestaties (bijv. van leesniveau AVI 1 naar AVI 5)
Een kind van 11 jaar met dyslexie begon, nadat zij een uur met de Matrixmethode aan het werk was geweest, spontaan een boek te lezen. Voor het eerst in haar leven las het een boek uit; en met plezier.
Voor een ander kind van 11 jaar was het een ramp iets uit het hoofd te leren. Het was zo druk in haar hoofd, dat zij zich niet kon concentreren. Na de behandeling was het naar haar zeggen nog nooit zo stil in haar hoofd geweest. Zij kan in alle rust werken. Tot nu toe is dit zo gebleven.
Een vrouw van 48 jaar moest om te begrijpen wat ze leest, datgene minstens drie maal lezen. Na de behandeling begreep ze in één keer wat zij las.
Kinderen die na een aantal weken terug komen voor controle, vertellen dat ze veel meer plezier in school en leren hebben. De taken op school kunnen zij veel gemakkelijker aan. Toetsen worden nu veel beter gemaakt. Kinderen hebben meer tijd om te spelen en plezier te maken. Ouders en leerkrachten zijn erg enthousiast over hoe het met de kinderen gaat, zowel cognitief als sociaal-emotioneel.
Wilt u meer informatie over de Matrixmethode, of wilt u een afspraak maken? Belt mij dan, op werkdagen ‘s morgens tussen 8.00 en 9.00 uur tijdens het  telefonisch spreekuur, op het telefoonnummer 0591 634 072.
*) De Matrixmethode is ontwikkeld door Ingrid Kemperman
In het dagblad van het Noorden is op 15 mei 2004 het volgende artikel geplaatst.
Weer plezier in het lezen
Nieuwe matrixmethode om mensen met dyslexie het alfabet te leren
Door Marscha van Noesel
Kinderen en volwassenen met dyslexie, leer- en concentratieproblemen en met dyscalculie hebben meestal hun hoofd vol chaotische en inefficiënte informatie. Duizenden ezelbruggetjes om te onthouden of je geinig of gijnig moet schrijven dwarrelen door het hoofd. De meeste kinderen die dyslectisch zijn, zeggen dat het zo druk is in hun hoofd.
     Kinderen die dyslectisch zijn doen heel veel moeite om geen fouten te maken met spellen of lezen. Het is allemaal verloren energie als je weet dat de informatie veel beter en gestructureerd in het hoofd kan worden gezet, zodat al die ingewikkelde ezelsbruggetjes niet meer nodig zijn", zegt Ineke Bruin-Veeken (58) uit Emmen. Ze leert sinds kort basisschoolkinderen en volwassenen die moeite hebben met lezen en/of schrijven volgens een door Ingrid Kemperman ontwikkelde Matrixmethode het alfabet op hun eigen manier in hun geheugen op te slaan. Ze is zelf ook dyslectisch en weet zo uit eigen ervaring wat er gebeuren kan als je problemen hebt met lezen of schrijven.
     De Matrixmethode leert de kinderen en volwassenen de belemmeringen die het leren in de weg staan op te heffen. Daarvoor in de plaats komen zelfgekozen gestructureerde methoden om dingen te onthouden. Bruin claimt niet dat ze dyslexie kan 'genezen', want dat is onmogelijk. Ze vindt de Matrixmethode wel een enorm goed hulpmiddel om de handicap zo te hanteren dat die geen belemmering meer vormt om verder te leren. "We nemen allerlei emotionele obstakels, zoals onzekerheid en faalangst, op die manier weg. Een kind krijgt weer zin om te gaan lezen. We geven zelfvertrouwen terug. Zo wordt het kind dyslexie de baas. De verwarring verdwijnt."
     In haar eigen schooltijd was dyslexie nog een onbekend fenomeen. Ze kon op de basisschool niet meekomen en ze werd als dom of ongeïnteresseerd afgeschilderd. Ze was onzeker en overtuigd van haar domheid. Ze werd van school gehaald omdat haar moeder in het grote gezin wel hulp in de huishouding kon gebruiken.
Gemotiveerd
     Later, toen een van haar eigen kinderen veel 'kleine ongelukjes' had, wilde ze haar EHBO-diploma halen. Dat lukte haar, omdat ze sterk gemotiveerd was. Ze werd een 'fanatieke' EHBO'ster. Haar wens om meer op het medisch vlak te leren werd sterker toen ze zelf ziek werd. Een alternatieftherapeut ontdekte dat ze een darmkoliek had. Dat had de reguliere geneeskunde ondanks alle onderzoeken niet kunnen aantonen. In de daarop volgende jaren ging ze aan de studie. Ze moest veel harder studeren dan iemand zonder haar handicap. Op haar weg langs allerlei opleidingen, waarvan de diploma's haar muren van haar praktijkruimte beslaan, kwam ze ook de Matrixmethode van Kemperman tegen. Daarin was ze extra geïnteresseerd, omdat ook haar twee zonen dyslectisch zijn. Die hebben zich met veel inzet en doorzettingsvermogen door de schoolopleidingen gewerkt, (de oudste heeft na een HBO-studie nu een eigen bedrijf en de jongste heeft zelfs een universiteitsopleiding afgerond) maar dat het ook veel gemakkelijker had gekund wist ze toen niet. De nieuwe methode trok haar aandacht. "Ik wil kinderen met deze methode weer plezier in lezen geven. Het klinkt allemaal ongeloofwaardig, maar het is zo eenvoudig. Als je de informatie op je eigen manier kan opslaan, dan kun je het ook gemakkelijker terugvinden. En dat is eigenlijk alles."
     Nu leert ze tal van dyslectische kinderen hun informatie over het alfabet gestructureerd en op hun eigen manier, de een met tekeningetjes, de ander met kleuren, op te slaan. Bruin is aangesloten bij de stichting Relief, een ideële stichting die het ook voor kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen mogelijk maakt een behandeling van bijvoorbeeld dyslexie volgens de Matrixmethode te volgen.
Hoe werkt de Matrixmethode
     Diederik Pasman (12) heeft moeite met spellen. Hij is dyslectisch. Hij geeft aan dat hij drukte in zijn hoofd voelt. Ineke begint haar behandeling: "Diederik; hoe zou jij die drukte uit je hoofd willen halen?" "Een hand die alles weghaalt." De therapeute neemt de ruimte en de rust. Diederik laat een grote denk beeldige hand in zijn hoofd toe. Even later zegt hij, dat het heel anders is in zijn hoofd, rustiger. "Hoe zou slimheid er uitzien?" "De kleur groen." Via de denkbeeldige hand wil Diederik slimheid in hoofd laten zetten. Nadat hij dat heeft gedaan, voelt het heel anders in zijn hoofd. De therapeute vraagt hem het alfabet op te schrijven en vraagt in welke kleur hij het wil onthouden. "Zwarte letters met een witte ondergrond" , zegt Diederik. Sommige kinderen onthouden het alfabet beter met beelden en maken dan tekeningetjes. Even later zet de therapeute met Diederik de woordjes met ei en ij op een rijtje. Ze laat de rijtjes structureren en Diederik slaat ze op. Na een uurtje zit Diederik met rode wangen achter de schrijftafel. Hij is verbaasd en zegt dat het een stuk rustiger is geworden in zijn hoofd.
graphic
Therapeute Ineke Bruin leert Diederik hoe hij zijn hoofd vol met ezelsbruggetjes moet opschonen.
Foto:Jan Anninga.